Katalog VMSV
Petek, 12. Januar 2007
Vojaška zgodovina
Katalog VMSV

Simbol, znak Vojaškega muzeja Slovenske vojske, je upodobljen na trikotnem ščitu zgodnjegotskega obdobja
umetnostne zgodovine. Ščit je v črni oziroma sivi barvi z notranjo zlato-črno obrobo. Znak ima dvojno
sporočilnost: pisno, ki pove, da pripada Vojaškemu muzeju Slovenske vojske, in slikovno, pri kateri znotraj črne
obrobe ščita lebdita desno in levo dve kiti, vsaka iz devetih zlatih lipovih listov, peclja spodnjih dveh listov sta prekrižana tako, da kiti tvorita zlati venec. Na polju sredi venca so atributi: z zlato izvezena peščena ura, pod katero se križata zvitek listine in meč. Peščena ura pred stavlja minljivost časa, zvitek listne zgodovinsko stroko, meč pa simbol
oborožene in visoko usposobljene vojske.

Geslo Vojaškega muzeja Slovenske vojske je ZA SPOMIN IN OPOMIN.
Vojaški muzej Slovenske vojske je član:

  • Skupnosti muzejev Slovenije
  • Zveze zgodovinskih društev Slovenije
  • International Commission of Military History
  • Military History Working Group

Katalog VMSV - Prenesite datotekoprenesi datoteko