Vojaška zgodovina 10/09
Četrtek, 1. Oktober 2009
Vojaška zgodovina

Tokratna številka Vojaške zgodovine je tematska, posvečena različnim vidikom bojeva-nja v poznem srednjem veku. Pomeni majhen prispevek k vse hitreje rastoči veji vojaškozgodovinskih raziskav, ki ima v tujini že bogato tradicijo. Za slovensko zgodovinopisje pa je vendarle prelomna vsaj v enem pogledu – čeprav tudi naša medievistika v zadnjih desetletjih doživlja silovit razvoj, so bile raziskave vojskovanja v tem obdobju dolgo zapostavljene.
Zbornik, je prva domača publikacija v takšni obliki, ki v celoti obravnava prav to problematiko.

Revija, 176 strani - Prenesite datotekoprenesi datoteko