Vojaška zgodovina - Letnik 8/julij 2007
Ponedeljek, 22. Januar 2007
Vojaška zgodovina
Vojaška zgodovina 08/07

Karlo Nanut: Osamosvajanje Slovencev v luči legalnosti in legitimnosti - poudarek na letu 1991

Janez J. Švajncer: Nasilno izvidovanje kot problem razumevanja bojev enot NOV z Nemško vojsko med drugo vetovno vojno

Gorazd Stregar: Kamniško-zasavski narodnoosvobodilni partizanski odred in njegova vloga v narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem leta 1944

Vojaška zgodovina letnik 8 /2007 PDF - Prenesite datotekoprenesi datoteko