Vojaška zgodovina 1/16(18)
Sreda, 11. Januar 2017
Vojaška zgodovina


Vojaška zgodovina je revija, ki je edina v celoti namenjena predstavitvi tem iz nacionalne ter obče vojaške zgodovine in v kateri je prostor za predstavitev vojaške kulturne oziroma tehniške dediščine, delovanja vojaških muzejev doma in po svetu ter zbiralcev militarij.