Poslanstvo Vojaškega muzeja Slovenske vojske

Vojaški muzej Slovenske vojske je osrednji vojaški muzej in neprofitna organizacija, ki deluje v korist družbe. Njegove ključne naloge so zbiranje, dokumentiranje, hranjenje, proučevanje, promoviranje in razstavljanje premične kulturne dediščine s področja vojne in vojaške zgodovine slovenskega etničnega prostora.

Svoje poslanstvo utemeljuje na 15 muzejskih zbirkah muzejskih predmetov oziroma premične kulturne dediščine, ki jo najširši javnosti predstavlja s pomočjo občasnih in stalnih razstav, strokovnih in poljudnih publikacij, predavanj, posvetov in simpozijev.


Zbiralna politika

Skladno s predpisi s področja kulturne dediščine sodijo v Vojaški muzej Slovenske vojske premični spomeniki državnega pomena s področja vojne in vojaške zgodovine, ki so:

  • proizvod slovenskega znanja in slovenske ustvarjalnosti,
  • bili izdelani v tujini, a so odločilno vplivali na življenje ali navade Slovencev,
  • nastali ali bili v uporabi na območju Republike Slovenije, vključno s slovenskim etničnim ozemljem v sosednjih državah in diasporo,
  • z vojaško zgodovinskega in zgodovinskega stališča pomembni za Slovenijo in slovenski narod,
  • opredeljeni kot svetovna kulturna dediščina s področja vojne in vojaške zgodovine.