Vojaške smuči v muzeju
Ponedeljek, 4. December 2023

Gorske enote JLA so leta 1974 začele uporabljati smučarsko opremo slovenskih proizvajalcev, begunjskega Elana in mariborskega Nikroma. Prvi je za potrebe vojske izdelal lepljene smuči, izdelane iz kombinacije aluminijastih laminatov in lesene sredice. Drsna ploskev je bila narejena iz plastične snovi, za zaščito drsne ploskve je bil v zadnji konec smučke vgrajen aluminijast ščitnik. Smučka bele barve z rdečim napisom JNA (Jugoslovenska narodna armija) in z rdečo peterokrako zvezdo je imela v krivini smuči nad napisom ELAN manjšo luknjo, skozi katero so vojaki napeljali vrvno zanko (vajeti), jo zavezali okoli pasu in smuči vlekli za seboj. Mariborski Nikrom je izdelal izboljšano različico varnostne vezi kandahar Antigips, ki jih je dr. France Avčin patentiral že leta 1963. Na varnostni glavi je civilni napis TSM zamenjal zlat napis JNA. Elanove smuči sta v začetnem obdobju po osamosvojitvi, v 90. letih, uporabljali tudi Teritorialna obramba in Slovenske vojska. Druga smučka, ki jo predstavljamo, ima na vrhu smuči, poleg luknje za vleko, znak Teritorialne obrambe/Slovenske vojske, nižje spodaj pa je slovenska zastava in napis 3. PŠTO (3. Pokrajinski štab Teritorialne obrambe).