Restavracija letalske bombe
Petek, 31. Marec 2023
Fotografija: Lenart Pupaher
Fotografija: Lenart Pupaher

Bomba ameriške izdelave je bila na Maribor odvržena med januarjem 1944 in aprilom 1945, ko je bilo mesto tarča 29-ih letalskih napadov. Cilji so bili mostovi čez reko Dravo, železniška infrastruktura ter industrijski obrati, skupno so jih na Maribor odvrgli 15.795.