Vojaški muzej Slovenske vojske na Madžarskem
Torek, 12. April 2022
Fotografija: www.hzriny.hu
Fotografija: www.hzriny.hu

Na Madžarskem sta v mestih Šarvar in Monošter dve slovenski vojni grobišči iz časa druge svetovne vojne. Vsako leto se organizirajo komemoracije v spomin na žrtve vojne. V Sloveniji je več vojaških pokopališč iz časa prve svetovne vojne (na primer Dutovlje, Zatolmin, Ravnica, Temnica …), v katerih so pokopani avstro-ogrski vojaki, med njimi so bili tudi vojaki z Madžarskega. Lani je bil na Prevalu na pobočju Svete gore odkrit spomenik padlim madžarskim vojakom na soški fronti.
Na zasedanju je bilo ugotovljeno, da obe strani primerno skrbita za vojna grobišča druge države na svojem ozemlju. Dogovorjeno je bilo, da se preuči možnosti dodatnega izboljšanja ureditve na posameznih vojnih grobiščih, ki bo omogočila ogled zainteresiranim ter jim nudila osnovne informacije, ob tem pa se bosta pogodbenici obveščali o pomembnejših dejstvih, ki se nanašajo na vojna grobišča druge države. Dodatno je bilo ugotovljeno vzajemno zanimanje za sodelovanje med Vojaškim muzejem Slovenske vojske, ki ga vodi podpolkovnik mag. Zvezdan Marković, ter Inštitutom in muzejem vojaške zgodovine, ki ga vodi polkovnik Vilmos Kovacs. To sodelovanje bo koristna strokovna podpora delu medvladne komisije.