Po stopinjah dediščine: vodnik po slovenskih muzejih in galerijah
Torek, 30. November 2021

Dogodka in izdaja publikacije sovpadajo tudi s še eno častitljivo obletnico, ki smo jo prav tako praznovali v tem letu, to je 200-letnica obstoja Narodnega muzeja Slovenije. Razvojna pot slovenskega muzejstva se je začela z ustanovitvijo Kranjskega stanovskega muzeja in v teh dveh stoletjih se je razrasla z ustanavljanjem novih muzejev po celotnem slovenskem ozemlju. S pričujočo publikacijo je lepo ponazorjeno, da smo dosegli zavidljivo raven muzejske in galerijske dejavnosti. To je tudi dokaz, da se lahko ponašamo z bogato kulturno dediščino, ki jo lahko odkrivamo na vsakem koraku. V publikaciji je predstavljeno devetinštirideset muzejev in galerij, ki varujejo dediščino v okviru državne javne službe in skozi predstavitve lahko spoznamo, da je Slovenija velika po svoji raznolikosti in pestrosti. 

Vodnik nas popelje skozi trinajst državnih muzejev in galerij, enajst jih deluje na področju kulture, po eden na področju izobraževanja in na področju obrambe Vojaški muzej Slovenske vojske. Poleg teh državno javno službo opravlja še šestintrideset pooblaščenih muzejev, od katerih so večino ustanovile občine, en pooblaščeni muzej pa ima status zasebnega zavoda.

V publikaciji so zbrani osnovni podatki o slovenskih muzejih, na kratko so orisane njihove zbirke in najpomembnejše dragocenosti. Publikacija, ki je dvojezična, bo postala neke vrste vodnik tako domačim kot tujim obiskovalcem, da se bodo lažje odločali, kaj vse si velja ogledati. Marsikdo bo presenečen, kaj vse lahko Slovenija s svojimi muzeji in galerijami ponudi. Zagotovo se lahko brez sramu postavi ob bok velikim državam. Muzeji in galerije so v vodniku predstavljene po regijah. 

Verjamemo, da bodo bralci našli v vodniku zanimivo branje, raziskovanje in nešteto dogodivščin po stopinjah naše dediščine.