Predstavitev virtualne Maistrove poti
Torek, 23. November 2021

Ta, zagotovo tudi za izobraževalni sistem pomemben projekt, so ustvarjalci virtualne poti predstavili 29. oktobra 2021, simbolično na obletnico dneva ustanovitve Države SHS, v prostorih Medobčinskega muzeja Kamnik v renesančnem oziroma baročnem dvorcu Zaprice. Zbrane je pozdravil župan Občine Kamnik Matej Slapar, saj je občina, skupaj z Ministrstvom za kulturo, sofinancirala in podpirala projekt, ki ga lahko opredelimo kot projekt celotne Slovenije.

Virtualni projekt Maistrova pot sta si leta 2017 zamislili Alenka Juvan in Katarina Mahnič kot del evropskega projekta v okviru programa Evropa za državljane, Evropski zgodovinski spomin z naslovom Kocka je padla. Na žalost ni padla na pravo stran in projekt ni bil sprejet. Na zdajšnjo nekoliko spremenjeno in dopolnjeno podobo pa je skupaj s pomembnim deležem družine Maister vplivalo 15 sodelujočih ustanov, med njimi tudi Vojaški muzej Slovenske vojske (v strokovnem odboru projekta sodeluje mag. Zvezdan Markovič). 

Do zbirke v virtualni različici lahko uporabniki spleta prosto dostopajo kadar koli in od koder koli na povezavi  http://tempuri.org/tempuri.html . Virtualno različico naj bi v naslednjih letih dopolnila tudi stvarna Maistrova pot.

Omeniti velja, da je Vojaški muzej Slovenske vojske v letošnjem letu uspel odkupiti tudi dve sliki generala Rudolfa Maistra in eno sliko nadporočnika Franja Malgaja. Vse tri portrete, ki jih je naslikal slikar Jože Kramberger, si je možno ogledati v razstavnih prostorih Vojaškega muzeja Slovenske vojske v mariborski Kadetnici.