Seja Sveta Vojaškega muzeja Slovenske vojske
Torek, 16. Junij 2020
Fotografija: švod. Matjaž Česnik
Fotografija: švod. Matjaž Česnik

V ponedeljek, 15. junija, je načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske brigadir Ernest Anželj sklical sejo Sveta Vojaškega muzeja Slovenske vojske v letu 2020, kot najvišjega posvetovalnega organa muzeja. Seje sveta so se udeležili člani sveta VMSV mag. Jakob Marušič, predstavnik zainteresirane javnosti, brigadir v pokoju Janez Kavar, predstavnik Zveze slovenskih častnikov, ga. Nada Zoran, predstavnica Ministrstva za kulturo, brigadir v pokoju Venčeslav Ogrinc, predstavnik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, dr. Aleksandra Berberih Slana, predsednica Skupnosti muzejev Slovenije in polkovnik Miran Fišer, predstavnik Centra vojaških šol. Članom sveta so bili predstavljeni dosežki vojaškega muzeja, težiščne naloge v letu 2020, predlog koncepta vojaško-zgodovinske dejavnosti v Slovenski vojski in prenovljene razstave VMSV.